Monitoring

Dnevni pregled medijskih izvještaja o vama, vašoj organizaciji, vašim predstavnicima ili konkurentima, vašim temama od značaja ili interesovanja, koje svakodnevno pratimo u medijima u BiH, regionalnim ili globalnim medijima

Analytics

U kratkom roku obezbjeđujemo pokazatelje medijske značajnosti vama važnih tema iskazanih prema  broju medijskih objava, ukupnom medijskom prostoru,  vrsti medija koji su informacije prenijeli, i drugim relevantnim parametrima. 

Research

Kvalitativnim istraživačkim metodama vršimo dublju analizu ponašanja, stavova i uvjerenja sa ciljem razumijevanja motivacije i potreba ciljnih grupa, kao i utvrđivanja faktora koji utiču na njihove odluke. 

Production

Na osnovu rezultata analize pružamo usluge unaprijeđenja, korigovanja ili redefinisanja komunikacione strategije, uz izradu rješenja u domenu grafičkog i web dizajna, AV produkcije, event menadžmenta i online aplikacija. 

Isprobajte besplatno uslugu ninamedia monitoringa

Za vas ćemo pratiti i prikupljati sve relevantne medijske objave u štampanim, elektronskim i digitalnim medijima u periodu od dvije nedjelje. Tokom probnog perioda imaćete potpunu korisničku podršku, od pomoći u postavljanju tema i ključnih riječi, preko usklađivanja sa vašim optimalnim potrebama, do definisanja konkretne ponude.

Reagujte u kriznoj situaciji u trenucima njenog nastajanja

SMS porukom vas obavještavamo u slučajevima objave medijskog sadržaja koji može negativno da utiče ili ugrozi vaš poslovni ugled i poslovanje. Poruku dostavljamo odmah po detektovanju, zajedno sa informacijama  o izvoru, autoru  i sadržaju, uz direktan  link do njenog izvora u novinskom izdanju, TV ili radio emisiji, web sajtu ili društvenoj mreži.

Saznajte u realnom vremenu šta o vama govore na internetu

U svakom trenutku budite informisani i analizirajte sve objave o vama ili o vama važnim  temama na portalima, blogovima, forumima i društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter, kao i u okviru YouTube platforme.  Saznajte koji članci o vama su imali najveći uticaj na internetu kroz  objave, komentare, dijeljenja i njihov ukupan opseg.

Kompanija Ninamedia specijalizovana je za praćenje i analizu medijskog sadržaja, istraživanje tržišta i javnog mnjenja i pružanje usluge u razvoju različitih oblika komunikacionih rješenja i alata namijenjenih strateškom pozicioniranju modernih poslovnih sistema. Zahvaljujući primjeni najsavremenije metodologije, kompanija trenutno reaguje na zahtjeve klijenata pružajući sveobuhvatnu podršku 24 sata dnevno, 365 dana u godini, na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije.


    DaNe


    Monitoring (Press Clipping)Buzz Monitoring


    TOP